Národná cena Slovenska SONY Awards 2019

Citácia z tlačovej správy:

Utorok, 26. februára 2019: Svetová fotografická organizácia (WorldPhotographyOrganisation), ktorá podporuje lokálne fotografické komunity v62 krajinách po celom svete, aspoločnosť Sony dnes vyhlasujú víťazov národnej ceny 2019. Vzozname víťazov je aj Radoslav Černický, ktorý získal národnú cenu Slovenska 2019.

Národná cena, ktorá je súčasťou prestížnej a medzinárodne uznávanej súťaže Sony World Photography Awards, demonštruje záväzok Sony podporovať miestne fotografické talenty za pomoci propagácie diel zjednotlivých krajín vmedzinárodnom meradle.

Fotografia Golden Waves (Zlaté vlny) Radoslava Černického bola vybraná ako najlepšia jednotlivá snímka, vyhotovená fotografom snárodnosťou amiestom bydliska na Slovensku. Táto snímka bola prihlásená do otvorenej kategórie Sony World Photography Awards.

Radoslav Černický pochádza zRohožníka afotografovanie je jeho hobby od roku 2012. Na víťaznej krajinnej fotografii je zachytená okúzľujúca Južná Morava (Moravské Toskánsko). „Som veľmi prekvapený ahrdý, že moja fotografia bola úspešná aobstála vkonkurencii ďalších úžasných fotiek. Len veľmi ťažko opíšem svoje pocity, no tento úspech ma veľmi motivuje, aby som pokračoval vo svojej práci.“

Ako víťaz národnej ceny dostane Černický digitálnu fototechniku od Sony. Víťazné snímky budú vystavené ako súčasť výstavy SonyWorldPhotographyAwardsExhibition2019v Londýnskej galérii Somerset House od 18. apríla do 6. mája abudú publikované vročenke súťaže na rok 2019.

Medzinárodne uznávaná súťaž Sony World Photography Awards, organizovaná svetovou fotografickou organizáciou, je jednou znajdôležitejších udalostí vcelosvetovom fotografickom kalendári. Tento rok sa koná už 12. ročník tejto súťaže ahlavným sponzorom je spoločnosť Sony. Súťaž sa celkovo skladá zo štyroch jednotlivých súťaží: profesionálnej (za súbor diel), otvorenej (za jednotlivú fotografiu), študentskej (pre akademické inštitúcie) asúťaž pre mladých fotografov (vo veku 12-19 rokov).

Všetci 62 víťazi národnej ceny a10 víťazi otvorenej kategórie sú dnes vyhlásení. Užší výber profesionálnej súťaže bude oznámený 26. marca. Celkoví víťazi avíťazi profesionálnej kategórie budú oznámení 17. apríla. Pre viac informácií navštívte www.worldphoto.org.